Kategorie

Koszyk

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Podatek 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Podano ceny brutto (z VAT)

Realizuj zamówienie

Moje konto

Promocje

Aktualnie brak promocji

Sprwadź Nas

Dostawcy

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies (czytaj więcej). Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

REKLAMA

POLITYKA COOKIES

Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do stron internetowych, których operatorem jest firma MedMid Monika Burny, ul. Wolności 27, 09-100 Płońsk; NIP: 567-168-54-82 (zwanych dalej: „stronami internetowymi”).

 

Czym są pliki „cookies”?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

Do czego używamy plików „cookies”?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych
do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

 

Jakich plików „cookies” używamy?

Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”.
Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

 

Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe?

Dane gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika.
Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Pliki cookies nie są nigdy łączone z żadnymi innymi danymi, w szczególności z danymi osobowymi.

 

Usuwanie plików „cookies”.

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, Monika Burny prowadząca działalność godpodarczą pod nazwą MedMid Monika Burny

z siedzibą w 09-100 Płońsk, przy ul. Wolności 27, NIP: 567-168-54-82, REGON: 142896822.

MożePani/Pan skontaktować się z nami pisząc na adres powyższy adres lub telefonicznie podnumerem telefonu 668810105 lub też mailowo: sklep@e-fizjoplus.pl.

 

2. Dane osobowe przetwarzane przez MedMid Monika Burny to:

a) imię i nazwisko,

b) adres zameldowania,

c) adres do wysyłki (jeśli jest inny niż adres zameldowania),

d) adres e-mail,

e) numer telefonu,

f) nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (w przypadku firm).

 

3. Dane przetwarzane są w celach:

a) Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO* w celu:

• podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą,

• wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,

• wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,

• wykonanie wszelkich czynności związanych z realziacją umowy handlowej izamówień oraz obsługą posprzedażową (gwarancja, rękojmia).

 

Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu MedMid Monika Burny [tj. na podstawieart. 6 ust. 1 lit. f) RODO] w celu:

• dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń.

 

4. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

a) Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnieniaobowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywaniaumowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

• posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji),

• wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisówpodatkowych, skarbowych lub rachunkowych).

 

5. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskaniapotwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiegoprzetwarzania,

b) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora sąnieprawidłowe lub niekompletne,

c) prawo żądania od Administratora usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzaniadanych,

d) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonychAdministratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,

e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionegointeresu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,

f) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczegoinnego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejscezwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejscedomniemanego naruszenia RODO,

g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawemprzetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),

h) prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnegostanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniudanych.

Prawa wymienione w pkt. 4 można zrealizować m.in. poprzez kontakt z administratoremdanych (adres podany na wstępie) lub poprzez kontakt z MedMid Monika Burny (adrespodany na wstępie, z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”).

6. Kategorie podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu firmy MedMid MonikaBurny:

a) przedsiębiorcy telekomunikacyjni,

b) banki,

c) operatorzy pocztowi, przewoźnicy (firmy kurierskie) realizującym dostawę zamówionych towarów;

d) podmioty świadczące na rzezcz firmy usługi podwykonastwa, usługi księgowe, usługi prawne.

e) dostwcy usług i systemów informatycznych IT.

 

7. Nie będziemy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

8. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe nie będziemy podejmować wobec Pani/Panazautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

9. Podanie danych jest dobrowolne.

 

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawieswobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenieo ochronie danych).