Kategorie

Koszyk

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Podatek 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Podano ceny brutto (z VAT)

Realizuj zamówienie

Moje konto

Promocje

Aktualnie brak promocji

Sprwadź Nas

Dostawcy

REKLAMA

Regulamin zakupów w e-sklepie e-FizjoPlus.pl

z dnia: 25.05.2018 r.

 

Sklep Internetowy e-FizjoPlus działający pod adresem:

www.e-FizjoPlus.pl, prowadzony jest przez firmę:

MedMid Monika Burny

z siedzibą:

09-100 Płońsk przy ulicy

Wolności 27;

NIP: 567-168-54-82,

REGON: 142896822.

 

Dane kontaktowe:

MedMid Monika Burny

ul. Wolności 27

09-100 Płońsk

tel. 668810105

e-mail: sklep@e-fizjoplus.pl

 

 

1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.e-fizjoplus.pl , prowadzony

jest przez MedMid Monika BURNY nr NIP 567-168-54-82,

nr REGON: 142896822 z siedzibą w 09-100 Płońsk przy ul. Wolności 27.

 

2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

Kontakt z Usługodawcą odbywa się:

- poprzez adres poczty e-mail: sklep@e-fizjoplus.pl

- telefonicznie poprzez numer 668810105 w godz. 8.00 - 17.00 od poniedziałku

do soboty - w dni robocze.

- poprzez formularz kontaktowy sklepu na stronie www.e-Fizjoplus.pl

 

3. Niniejszy regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie

internetowej http://e-fizjoplus.pl/content/3-regulamin-sklepu

 

4. Kupującym w sklepie internetowym e-Fizjoplus.pl może być osoba fizyczna,

osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której

przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia

w ramach Sklepu.

 

5. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:   

- komputer z dostępem do Internetu,   

- dostęp do poczty elektronicznej,   

- przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox

w wersji 28.0 lub nowszej lub Chrome w wersji 32 lub nowszej,

-włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

 

6. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego

i udostępnionego w nim formularza zamówienia należy, dokonać wyboru

towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane

Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.


Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym e-Fizjoplus.pl przez

7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu. 

 

7. Wybór zamawianych towarów przez klienta dokonywany jest przez dodanie ich do koszyka.

 

8. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich

niezbędnych danych, wyświetlone zostanie w sposób jasny i widoczny

podsumowanie złożonego zamówienia.

Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

- opisu przedmiotu zamówienia,

- jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz

z podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów

(jeśli występują),       

- wybranej metody płatności,       

- wybranego sposobu dostawy,       

- danych kontaktowych Klienta oraz danych do faktury (jeśli wybrano).


9. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści

Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz

naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

 

10. Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy, oferty

zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia. 

 

11. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą

wpłynięcie zamówienia (wraz z indywidualnym numerem zamówienia),

zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów

zamówienia. 

 

12. Następnie Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty

elektronicznej potwierdzenie złożenia przez Klienta Zamówienia, które stanowi

oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w pkt. 10 powyżej.

 

13. Dane osobowe

Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej

realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu

Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO).

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę oraz

praw dotyczących danych osobowych zawiera polityka prywatności zamieszczona

na stronie sklepu, pod adresem: 

http://e-fizjoplus.pl/content/7-polityka-prywatnosci-i-polityka-cookies.


Administratorem danych osobowych jest Monika Burny prowadząca działalność

gospodarczą zarejestrowaną pod nazwą MedMid Monika Burny z siedzibą: 09-100 Płońsk przy ul. Wolności 27 (sprzedawca).14. Płatność za zamówiony towar odbywa się w formie:

-- przedpłaty przelewem na konto MedMid Monika Burny w Millennium Bank 

10 1160 2202 0000 0001 8586 9987

-- pobrania: zapłata kurierowi przy odbiorze przesyłki.

-- płatność gotówką w przypadku odbioru towaru osobiście w Punkcie Handlowym (sklep medyczny MedMid) mieszczącym się w Płońsku przy ul. Wolności 27;

 

15. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Produkcie:

- stanowią ceny brutto (z podatkiem VAT) i określone są w złotych polskich;

- nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu dostawy.

Ostateczną ceną wiążącą strony Umowy sprzedaży jest cena produktu zawarta

na Stronie Internetowej sklepu w momencie składania zamówienia przez Klienta.

Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia określona jest każdorazowo

w „KOSZYKU”, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy oraz określeniu

formy płatności. 

 

16. Koszty i sposób dostawy:

Koszty dostawy zamówionych towarów pokrywa Kupujący.

Zamówienia realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wysyłki towaru realizowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku.


Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Produkt będący przedmiotem Umowy

sprzedaży bez wad. 

 

17. Zasady i termin dostawy

- Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu

liczony jest od momentu dokonania płatności przez Klienta w wypadku wyboru przez

Klienta opcji przedpłaty.

- Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu

liczony jest od momentu zawarcia Umowy sprzedaży w wypadku wyboru przez

Klienta opcji płatności „za pobraniem”.


Zamówione Produkty są dostarczane do Klienta lub Przedsiębiorcy, w imieniu

i na rzecz którego Umowę sprzedaży zawarł Klient, za pośrednictwem Kuriera,

na adres wskazany w formularzu zamówienia.


W dniu wysłania Produktu do Klienta, przekazywana jest na adres poczty

elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez

Sprzedawcę. 

 

W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym

przy składaniu zamówienia, jako adres Dostawy, pracownik Kuriera pozostawi

awizo.

W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Produktu do Sklepu Internetowego

przez Kuriera, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub

telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt dostawy


18. Koszty dostawy:

-- Paczka do 30 kg:

* wysyłka Pocztą Polską (Poczrtex 48 lub Pocztex 24)   --- 10 zł. przy wpłacie należności na konto

* wysyłka Pocztą Polską (Poczrtex 48 lub Pocztex 24)   --- 17,99 zł. przy płatności przy odbiorze;

wysyłka firmą kurierską: Inpost   --- 12 zł. przy wpłacie należności na konto;

wysyłka firmą kurierską: Inpost  --- 17,99 zł. przy płatności przy odbiorze;

* wysyłka firmą kurierską: DPD  ---  14 zł. przy wpłacie należności na konto;

* wysyka firmą kurierską: DPD --- 21 zł. przy płatności przy odbiorze;

-- Paczka gabarytowa (np. fotele ginekologiczne)  --- 228 zł. (235 zł. płatność przy odbiorze /pobranie/)

Koszty dostawy każdorazowo dodawane są do wartości zamówienia i zależne

są od sposobu dostawy wybranego przez Klienta. 

 

19. Zwroty

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach Konsumenta, Klient

będący Konsumentem może zrezygnować z towaru bez podania przyczyny w ciągu

14 dni kalendarzowych od daty odebrania przesyłki.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na

adres sklep@e-fizjoplus.pl. Oświadczenie może również zostać przesłane na adres

Sklep Medyczny MedMid ; ul.Wolności 27; 09-100 Płońsk.

(wzór oświadczenia znajduje się w części końcowej regulaminu oraz jest

przesłany każdorazowo jako załącznik do wiadomości e-mail potwierdającej złożenie

zamówienia)

2. Klient, który jako Konsument zawarł ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży,

ma możliwość odstąpienia od Umowy sprzedaży również w zakresie części

Produktów, które obejmuje umowa sprzedaży.

3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

4. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zanim

Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

5. Klient, który jako Konsument zawarł ze Sprzedawcą umowę sprzedaży we

własnym imieniu, powinien niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od

dnia odstąpienia od Umowy sprzedaży, dostarczyć Produkt do Sprzedawcy,

na adres Sklep Medyczny MedMid; ul. Wolności 27; 09-100 Płońsk. 

Ponadto, do przesyłki ze zwracanym produktem powinien, dołączyć oryginał dowodu

zakupu produktu (paragonu).

6. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży w zakresie produktu, który został

zakupiony w ramach specjalnego zestawu promocyjnego (np. gdzie produkty

oferowane w ramach takiego zestawu promocyjnego są sprzedawane

w promocyjnej cenie, lub do którego jest dołączony produkt bezpłatny, czyli tzw.

gratis), zwrotowi w ramach odstąpienia od umowy sprzedaży podlegają wszystkie

produkty składające się na ww. zestaw promocyjny.

7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia

otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu

wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy.

Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta

do chwili otrzymania z powrotem produktu / produktów

8. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia

produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez sprzedawcę,

sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu klientowi poniesionych przez niego

dodatkowych kosztów.

9. W wypadku odstąpienia Klient ponosi koszty zwrotu produktu.

10.Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące

wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny

do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

11. Klientowi, który jako Konsument zawarł ze sprzedawcą umowę sprzedaży

we własnym imieniu, nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży

w następujących wypadkach:

a) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dokonaniu dostawy;

b) w których produktem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

c) w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany
w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. 


Zwrotowi nie podlega koszt zwrotu towaru.

Zwroty nadesłane na koszt odbiorcy nie będą przyjmowane.

W przypadku zwrotu całości zamówienia zwracamy 100% wartości zamówienia wraz

z kosztami wysyłki.

W przypadku zwrotu części zamówienia zwracana jest kwota za zwracany towar

wraz z kosztami wysyłki, pomniejszona o koszt wysyłki, który zostałby poniesiony

na zakup nie zwracanych towarów.

Zwrot zapłaconej za zwróconej towar kwoty zostanie zrealizowany przelewem

bankowym lub przekazem pocztowym niezwłocznie niepóźniej jednak

niż w 14 dni kalendarzowych.

Odstąpienie od umowy możliwe jest tylko wówczas, gdy towar nie został uszkodzony

oraz zniszczony.   

 

20. Gwarancja i rękojmia.

Gwarancja

Wszystkie towary dostępne w sklepie są objęte gwarancja producenta towaru

lub dystrybutora.  

Reklamacje mechaniczne powstałe w czasie transportu zostaną rozpatrywane

tylko w momencie odbioru przesyłki w obecności spedytora (kuriera / dostawcy).

W przypadku stwierdzenie uszkodznia przesyłki (towaru) w chwili odbioru musi

zostać sporządzony protokół reklamacyjny w obecności dostawcy (kuriera /

spedytora).

W takim przypadku przesyłka winna zostać zwrócona do nadawcy, a w ciągu

następnych 14 dni Klient otrzymuje nowy produkt. Jeżeli wymiana na nowy

produkt nie będzie możliwa (np. wyczerpanie zapasów), Klient otrzyma

propozycję zamiany na produkt o podobnych funkcjach i właściwościach lub zwrot

pieniędzy.   

Reklamacje z tytułu wad produktów mogą być składane

- telefonicznie pod numerem: +48 668810105 od poniedziałku do piątku

w godzinach od 9:00 do 17:00.;    

- mailowo na adres poczty elektronicznj: sklep@e-fizjoplus.pl;

Produkty zwracane w ramach reklamacji należy odsyłać wraz z oryginałem

dokumentu sprzedaży oraz z adnotacją o przyczynie reklamacji (opisem

niesprawności). 

 

Rękojmia

1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania produktu klientowi.

Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym.
W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Produktu. Jeżeli Klient żądał wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia
od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna
się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany produktu lub usunięcia wady.

2. Wszelkie reklamacje związane z produktem lub realizacją umowy sprzedaży, Klient który jako Konsument zawarł umowę sprzedaży we własnym imieniu, może kierować w formie pisemnej na adres sprzedawcy lub mailowo na adres poczty elektronicznej sklep@e-fizjoplus.pl.

3. Celem rozpatrzenia reklamacji produktu, Klient który jako Konsument zawarł umowę sprzedaży we własnym imieniu, powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany produkt do Sprzedawcy.

4. Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania pisma zawierającego reklamację ustosunkuje się na piśmie do reklamacji produktu lub reklamacji związanej z realizacją umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta, który jako Konsument zawarł umowę sprzedaży we własnym imieniu.

5. W wypadku Klienta, który jako Konsument zawarł Umowę sprzedaży
we własnym imieniu, sprzedawca pokrywa wszystkie udokumentowane koszty dostarczenia reklamowanego produktu do sprzedawcy i koszt odesłania produktu do Klienta.

6. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Sprzedawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć swój Login oraz opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w zgłoszeniu reklamacji. 

 

21. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości

skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia

roszczeń:  

- jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.   

- jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.   

- może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). 

 

22. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą

a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego,

zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych

przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 

23. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą

a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu

Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi.

 

24. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie

przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą

elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe

przepisy prawa polskiego.

 

25. Regulaminy dostępny jest również do wglądu w firmie MedMid Monika Burny

w Płońsku przy ulicy Wolności 27 w godz. 9 - 16 od poniedziałku

do piątku oraz od 9 - 13 w soboty.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

MedMid Monika Burny, 09-100 Płońsk, ul. Wolności 27 lub adres e-mail: sklep@e-fizjoplus.pl

 

- Ja ......................................................................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: .................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................... - Data odbioru ......................................................................................................................................................................................................... - Imię i nazwisko Konsumenta(ów) ..................................................................................................................................................................... - Adres Konsumenta(ów) ...................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................... - Nr rachunku bankowego konsumenta ...................................................................................................................................................................................... ............................................................................................. Podpis Konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) Data ............................................ (*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r.

 ------------------------------------------------------------------------------------------


POLITYKA COOKIES

Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do stron internetowych, których operatorem jest firma MedMid Monika Burny, ul. Wolności 27, 09-100 Płońsk; NIP: 567-168-54-82 (zwanych dalej: „stronami internetowymi”).

 

Czym są pliki „cookies” ciasteczka ?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

Do czego używamy plików „cookies”?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych
do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

 

Jakich plików „cookies” używamy?

Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”.
Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

 

Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. 
Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

 

Usuwanie plików „cookies”.

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

 

ZAPRASZAMY DO NASZEGO SKLEPU