Kategorie

Koszyk

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Podatek 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Podano ceny brutto (z VAT)

Realizuj zamówienie

Moje konto

Promocje

Aktualnie brak promocji

Sprwadź Nas

eBiuletyn-Newsletter

Dostawcy

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies (czytaj więcej). Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

REKLAMA

Regulamin zakupów w e-sklepie e-FizjoPlus.pl

z dnia: 25.12.2014

 

Sklep Internetowy e-FizjoPlus działający pod adresem:

www.e-FizjoPlus.pl, prowadzony jest przez firmę:

MedMid Monika Burny

z siedzibą w

Płońsku przy ulicy

Wolności 27;

NIP: 567-168-54-82,

REGON: 142896822.

 

Dane kontaktowe:

MedMid Monika Burny

ul. Wolności 27

09-100 Płońsk

tel. 668810105

e-mail: sklep@e-fizjoplus.pl

 


Sklep Medyczny MedMid

ul. Wolności 27

09-100 Płońsk

tel. 668810105

e-mail: burny@autograf.pl1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.e-fizjoplus.pl , prowadzony

jest przez MedMid Monika BURNY nr NIP 567-168-54-82,

nr REGON: 142896822 z siedzibą w Płońsku przy ul. Wolności 27.

 

2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

Kontakt z Usługodawcą odbywa się:

- poprzez adres poczty e-mail: sklep@e-fizjoplus.pl

- telefonicznie poprzez numer 668810105 w godz. 8.00 - 17.00 od poniedziałku

do soboty - w dni robocze.

- poprzez formularz kontaktowy sklepu na stronie www.e-Fizjoplus.pl

 

3. Niniejszy regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie

internetowej http://e-fizjoplus.pl/content/3-regulamin-sklepu

 

4. Kupującym w sklepie internetowym e-Fizjoplus.pl może być osoba fizyczna,

osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której

przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia

w ramach Sklepu.

 

5. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:   

- komputer z dostępem do Internetu,   

- dostęp do poczty elektronicznej,   

- przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox

w wersji 28.0 lub nowszej lub Chrome w wersji 32 lub nowszej, włączenie

w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

 

6. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego

i udostępnionego w nim formularza zamówienia należy, dokonać wyboru

towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane

Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.


Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym e-Fizjoplus.pl przez

7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu. 

 

7. Wybór zamawianych towarów przez klienta dokonywany jest przez dodanie ich do koszyka.

 

8. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich

niezbędnych danych, wyświetlone zostanie w sposób jasny i widoczny

podsumowanie złożonego zamówienia.

Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

- opisu przedmiotu zamówienia,

- jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz

z podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów

(jeśli występują),       

- wybranej metody płatności,       

- wybranego sposobu dostawy,       

- danych kontaktowych Klienta oraz danych do faktury (jeśli wybrano).


9. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści

Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz

naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

 

10. Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy, oferty

zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia. 

 

11. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą

wpłynięcie zamówienia (wraz z indywidualnym numerem zamówienia),

zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów

zamówienia. 

 

12. Następnie Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty

elektronicznej potwierdzenie złożenia przez Klienta Zamówienia, które stanowi

oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w pkt. 10 powyżej.

 

13. Dane osobowe

Stosownie do Art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych uprzejmie

informujemy, że dane osobowe nabywcy zostaną wprowadzone do bazy

danych MedMid Monika Burny. Administratorem danych osobowych jest

MedMid Monika Burny z siedzibą w Płońsku przy ul. H. Wolności 27.

Baza stworzona została wyłącznie w celu realizacji zamówień klientów

oraz dostawy i nie będzie udostępniana innym podmiotom.

Każda osoba ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania.

 

14. Płatność za zamówiony towar odbywa się w formie:

-- przedpłaty przelewem na konto MedMid Monika Burny w Millennium Bank 

10 1160 2202 0000 0001 8586 9987

-- pobrania: zapłata kurierowi przy odbiorze przesyłki.

-- płatność gotówką w przypadku odbioru towaru osobiście w Punkcie Handlowym (sklep medyczny MedMid) mieszczącym się w Płońsku przy ul. Wolności 27;

 

15. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Produkcie:

- stanowią ceny brutto (z podatkiem VAT) i określone są w złotych polskich;

- nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu dostawy.

Ostateczną ceną wiążącą strony Umowy sprzedaży jest cena produktu zawarta

na Stronie Internetowej sklepu w momencie składania zamówienia przez Klienta.

Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia określona jest każdorazowo

w „KOSZYKU”, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy oraz określeniu

formy płatności. 

 

16. Koszty i sposób dostawy:

Koszty dostawy zamówionych towarów pokrywa Kupujący.

Zamówienia realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wysyłki towaru realizowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku.


Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Produkt będący przedmiotem Umowy

sprzedaży bez wad. 

 

17. Zasady i termin dostawy

- Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest od momentu dokonania płatności przez Klienta w wypadku wyboru przez Klienta opcji przedpłaty.

- Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest od momentu zawarcia Umowy sprzedaży w wypadku wyboru przez Klienta opcji płatności „za pobraniem”.


Zamówione Produkty są dostarczane do Klienta lub Przedsiębiorcy, w imieniu

i na rzecz którego Umowę sprzedaży zawarł Klient, za pośrednictwem Kuriera,

na adres wskazany w formularzu zamówienia.


W dniu wysłania Produktu do Klienta, przekazywana jest na adres poczty

elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez

Sprzedawcę. 

 

W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia, jako adres Dostawy, pracownik Kuriera pozostawi awizo.

W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Produktu do Sklepu Internetowego przez Kuriera, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt dostawy


18. Koszty dostawy:

-- Paczka do 30 kg   --- 14 zł. (21 zł. płatność przy odbiorze /pobranie/);

-- Paczka gabarytowa (np. fotele ginekologiczne)  --- 228 zł. (235 zł. płatność przy odbiorze /pobranie/)

Koszty dostawy każdorazowo dodawane są do wartości zamówienia i zależne

są od sposobu dostawy wybranego przez Klienta. 

 

19. Zwroty

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach Konsumenta, Klient będący

Konsumentem może zrezygnować z towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty odebrania przesyłki.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres sklep@e-fizjoplus.pl. Oświadczenie może również zostać przesłane na adres Sklep Medyczny MedMid ; ul.Wolności 27; 09-100 Płońsk.

2. Klient, który jako Konsument zawarł ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży,
ma możliwość odstąpienia od Umowy sprzedaży również w zakresie części Produktów, które obejmuje umowa sprzedaży.

3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

4. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

5. Klient, który jako Konsument zawarł ze Sprzedawcą umowę sprzedaży we własnym imieniu, powinien niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy sprzedaży, dostarczyć Produkt do Sprzedawcy,
na adres Sklep Medyczny MedMid; ul. Wolności 27; 09-100 Płońsk.
 Ponadto,
do przesyłki ze zwracanym produktem powinien, dołączyć oryginał dowodu zakupu produktu.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży w zakresie produktu, który został zakupiony w ramach specjalnego zestawu promocyjnego (np. gdzie produkty oferowane w ramach takiego zestawu promocyjnego są sprzedawane
w promocyjnej cenie, lub do którego jest dołączony produkt bezpłatny, czyli tzw. gratis), zwrotowi w ramach odstąpienia od umowy sprzedaży podlegają wszystkie produkty składające się na ww. zestaw promocyjny.

7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy.

Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta
do chwili otrzymania z powrotem produktu / produktów

8. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9. W wypadku odstąpienia Klient ponosi koszty zwrotu produktu.

10.Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny
do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

11. Klientowi, który jako Konsument zawarł ze sprzedawcą umowę sprzedaży
we własnym imieniu, nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży
w następujących wypadkach:

a) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dokonaniu dostawy;

b) w których produktem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

c) w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany
w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. 


Zwrotowi nie podlega koszt zwrotu towaru.

Zwroty nadesłane na koszt odbiorcy nie będą przyjmowane.

W przypadku zwrotu całości zamówienia zwracamy 100% wartości zamówienia wraz z kosztami wysyłki.

W przypadku zwrotu części zamówienia zwracana jest kwota za zwracany towar wraz z kosztami wysyłki, pomniejszona o koszt wysyłki, który zostałby poniesiony na zakup nie zwracanych towarów.

Zwrot zapłaconej za zwróconej towar kwoty zostanie zrealizowany przelewem bankowym lub przekazem pocztowym niezwłocznie niepóźniej jednak
niż w 14 dni kalendarzowych.

 

Odstąpienie od umowy możliwe jest tylko wówczas, gdy towar nie został uszkodzony oraz zniszczony.   

 

20. Gwarancja i rękojmia.

Gwarancja

Wszystkie towary dostępne w sklepie są objęte gwarancja producenta towaru

lub dystrybutora.  

Reklamacje mechaniczne powstałe w czasie transportu zostaną rozpatrywane

tylko w momencie odbioru przesyłki w obecności spedytora (kuriera / dostawcy).

W przypadku stwierdzenie uszkodznia przesyłki (towaru) w chwili odbioru musi

zostać sporządzony protokół reklamacyjny w obecności dostawcy (kuriera /

spedytora).

W takim przypadku przesyłka winna zostać zwrócona do nadawcy, a w ciągu

następnych 14 dni Klient otrzymuje nowy produkt. Jeżeli wymiana na nowy

produkt nie będzie możliwa (np. wyczerpanie zapasów), Klient otrzyma

propozycję zamiany na produkt o podobnych funkcjach i właściwościach lub zwrot

pieniędzy.   

Reklamacje z tytułu wad produktów mogą być składane

- telefonicznie pod numerem: +48 668810105 od poniedziałku do piątku

w godzinach od 9:00 do 17:00.;    

- mailowo na adres poczty elektronicznj: sklep@e-fizjoplus.pl;

Produkty zwracane w ramach reklamacji należy odsyłać wraz z oryginałem

dokumentu sprzedaży oraz z adnotacją o przyczynie reklamacji (opisem

niesprawności). 

 

Rękojmia

1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania produktu klientowi.

Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym.
W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Produktu. Jeżeli Klient żądał wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia
od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna
się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany produktu lub usunięcia wady.

2. Wszelkie reklamacje związane z produktem lub realizacją umowy sprzedaży, Klient który jako Konsument zawarł umowę sprzedaży we własnym imieniu, może kierować w formie pisemnej na adres sprzedawcy lub mailowo na adres poczty elektronicznej sklep@e-fizjoplus.pl.

3. Celem rozpatrzenia reklamacji produktu, Klient który jako Konsument zawarł umowę sprzedaży we własnym imieniu, powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany produkt do Sprzedawcy.

4. Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania pisma zawierającego reklamację ustosunkuje się na piśmie do reklamacji produktu lub reklamacji związanej z realizacją umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta, który jako Konsument zawarł umowę sprzedaży we własnym imieniu.

5. W wypadku Klienta, który jako Konsument zawarł Umowę sprzedaży
we własnym imieniu, sprzedawca pokrywa wszystkie udokumentowane koszty dostarczenia reklamowanego produktu do sprzedawcy i koszt odesłania produktu do Klienta.

6. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Sprzedawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć swój Login oraz opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w zgłoszeniu reklamacji. 

 

21. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości

skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia

roszczeń:  

- jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.   

- jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.   

- może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). 

 

22. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą

a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego,

zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych

przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 

23. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą

a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu

Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi.

 

24. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie

przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą

elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe

przepisy prawa polskiego.

 

25. Regulaminy dostępny jest również do wglądu w firmie MedMid Monika Burny

w Płońsku przy ulicy Wolności 27 w godz. 9 - 17 od poniedziałku

do piątku oraz od 9 - 14 w soboty.

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2014.

 ------------------------------------------------------------------------------------------

POLITYKA COOKIES

Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do stron internetowych, których operatorem jest firma MedMid Monika Burny, ul. Wolności 27, 09-100 Płońsk; NIP: 567-168-54-82 (zwanych dalej: „stronami internetowymi”).

 

Czym są pliki „cookies”?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

Do czego używamy plików „cookies”?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych
do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

 

Jakich plików „cookies” używamy?

Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”.
Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

 

Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. 
Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

 

Usuwanie plików „cookies”.

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI


I. Informacje ogólne
 1. Niniejsza Polityka prywatności Sklepu Internetowego www.e-Fizjoplus.pl jest skierowana do Użytkowników Sklepu Internetowego i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych, prawa i obowiązki Użytkownika oraz zabezpieczenie danych osobowych. Brak akceptacji przez Użytkownika niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z usług Sklepu Internetowego, w tym składania Zamówień.
 2. Regulamin Sklepu Internetowego jest dostępny pod następującym adresem: http://e-fizjoplus.pl/content/3-regulamin-sklepu
 3. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Sklepu Internetowego, a znajdujące się w Regulaminie definicje mają odpowiednie zastosowanie do niniejszej Polityki Prywatności, chyba że określone wyrażenia lub zwroty zostały bezpośrednio w niniejszej Polityce Prywatności zdefiniowane inaczej.
 4. Administratorem danych osobowych Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami, zwaną dalej „Ustawa o ochronie danych osobowych”) jest Usługodawca, sprzedający.
 5. Administratorem danych osobowych Kupującego zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych jest Sprzedający. 
  
II Zbierane dane
 1. Użytkownik może przeglądać Sklep Internetowy bez konieczności podawania swoich danych osobowych czy też bez konieczności dokonania rejestracji, z zastrzeżeniem postanowień punktu B poniżej [Dane zbierane automatycznie].


 A. Dane w celu realizacji Zamówienia
 1. Zgodnie z Regulaminem warunkiem złożenia Zamówienia przez Użytkownika jest m.in. podanie danych Użytkownika. Użytkownik podaje swoje dane dobrowolnie, jednakże brak wskazania niektórych danych może uniemożliwić złożenie Zamówienia przez Użytkownika, gdyż Usługodawca oraz Sprzedający nie będzie miał możliwości przyjęcia Zamówienia i skontaktowania się z Użytkownikiem w celu ustalenia szczegółów realizacji Zamówienia oraz ewentualnego zawarcia Umowy Sprzedaży, lub umowy świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar.
 2. Usługodawca, Sprzedający oraz podmioty trzecie zbierają następujące dane Użytkownika: imiona i nazwisko, numer identyfikacji podatkowej NIP (w szczególności w przypadku przedsiębiorców), adres e-mail, nick, telefon kontaktowy, adres dostawy towaru, dane wymagane do realizacji płatności za zamówienie.
 3. Usługodawca zbiera dane Użytkownika w celu zawarcia z Użytkownikiem umowy o świadczenie Usług i w związku z wykonywaniem tej umowy.
 4. Sprzedający zbiera dane Użytkownika w celu zawarcia z nim Umowy Sprzedaży, jak również w związku z jej wykonywaniem.
 5. Podmioty trzecie zbierają dane Użytkownika w celu umożliwienia korzystania z Infolinii oraz w celu realizacji płatności za Zamówienie (dane zbierają operatorzy płatności, w tym PayU S.A.).
 6. Rejestracja Konta wymaga od Użytkownika podania Loginu oraz Hasła zabezpieczającego Konto.

W haśle należy użyć unikatowej kombinacji liczb, liter i znaków i nikomu go nie udostępniać.
 7. Login i Hasło są poufne i winny być strzeżone przez Użytkownika przed wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione przez Użytkownika.


 B. Dane zbierane automatycznie
 1. Podczas korzystania przez Użytkownika ze Sklepu Internetowego automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies („ciasteczka”), system Google Analytics oraz system Web Beacon.


 2. Pliki cookies, o których mowa w pkt. 1, to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia Użytkownika podczas przeglądania strony internetowej Sklepu Internetowego. 
 2.1. Pliki cookies zapamiętują preferencje Użytkownika, co umożliwia m.in.:
 a) podnoszenie jakości Usług, 
 b) poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych Towarów,
 c) tworzenie statystyk oglądalności,
 d) śledzenie preferencji Użytkownika. 
 2.2. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu Użytkownika. 
 2.3. Użytkownik może nie wyrazić zgody na wykorzystywanie plików cookies (blokowanie plików cookies), co w przyszłości uniemożliwi przechowywanie plików cookies w urządzeniu Użytkownika. 
 2.4. Użytkownik, który nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików cookies (zastosuje blokadę plików cookies) powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron WWW. Proces plików cookies różni się w zależności od używanej przez Użytkownika przeglądarki.
 2.5. Użytkownik, który chce usunąć dotychczasowe pliki cookies powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron WWW lub usunąć pliki cookies ręcznie. Proces usuwania plików cookies różni się w zależności od używanej przez Użytkownika przeglądarki.
 2.6. Usługodawca uprzedza, że zablokowanie lub usunięcie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego, a w niektórych przypadkach uniemożliwić korzystanie z niektórych jego opcji.


 3. Google Analytics, o którym mowa w pkt. 1, to system analityki internetowej dający wgląd w ruch Sklepu Internetowego stosowany w celu prowadzenia działań marketingowych.
 3.1. Użytkownik, który nie wyraża zgody na działanie systemu Google Analytics powinien zastosować blokadę plików cookies. 


 4. Web Beacon, o którym mowa w pkt. 1, to plik wykorzystywany do monitorowania aktywności Użytkownika na witrynie internetowej lub do sprawdzania adresu e-mail odbiorcy treści wysyłanych przez Użytkownika za pośrednictwem strony internetowej, kiedy wiadomość zawierająca plik Web Beacon jest otwarta.
 4.1. Użytkownik, który nie wyraża zgody na działanie pliku Web Beacon powinien zastosować blokadę plików cookies. Wskutek blokady plików cookies Użytkownik będzie traktowany jako Użytkownik anonimowy, czyli taki któremu nie można przyporządkować żadnych preferencji, cehc itp.  

 

III Wykorzystanie danych
 1. Dane podane przez Użytkownika Usługodawca oraz Sprzedający wykorzystują do:
 a) świadczenia usług i zapewnienia stosownej obsługi Użytkownika,
 b) realizacji Zamówienia, zawarcia oraz wykonania Umowy Sprzedaży, lub umów świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar,
 c) przyjmowania i rozpatrywania zastrzeżeń oraz zapytań Użytkowników,
 d) wsparcia, realizacji procesów płatności,
 e) dostosowania, pomiaru i ulepszania usług Sklepu Internetowego,
 f) prowadzenia działań marketingowych.


 2. Usługodawca, Sprzedający oraz podmiot trzeci zbierający dane Użytkownika w celu skorzystania z Infolinii lub podmiot trzeci realizujący płatności za Zamówienie, przekazuje dane Użytkownika innym podmiotom, świadczącym usługi na rzecz Sklepu Internetowego, na rzecz Użytkownika lub biorącym udział w procesie realizacji Zamówienia bądź reklamacji na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania wskazanych czynności. Oznacza to, że dane osobowe są powierzane m.in. kurierom, ubezpieczycielom, instytucjom finansowym, podmiotom trzecim z którymi Użytkownik zawiera umowy świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar.
 3. Usługodawca, Sprzedający, lub podmiot trzeci z którym Użytkownik zawiera umowy świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar udostępnia dane Użytkownika Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych („GIODO”) oraz organom ścigania i organom wymiaru sprawiedliwości lub innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa, gdy zachodzą ku temu okoliczności uzasadnione przepisami prawa.
 4. W przypadku udzielenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych (poprzez zaakceptowanie właściwej Klauzuli), dane Użytkownika będą wówczas zbierane i wykorzystywane przez Usługodawcę w celach przedstawienia oferty handlowej, przeprowadzenia konkursów itp. działań marketingowych.
 5. W przypadku udzielenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych w postaci np. newslettera w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zmianami), dane Użytkownika będą wówczas zbierane i wykorzystywane przez Usługodawcę. 
 6. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników w Sklepie Internetowym, zbierania danych demograficznych o Użytkownikach, do personalizacji zawartości Sklepu Internetowego.
 7. Dane zbierane automatycznie, które dotyczą Użytkowników zamieszczających komentarze w ramach forum, mogą zostać użyte w celu promocji Sklepu Internetowego.
 8. Dane zbierane poprzez bezpośredni kontakt Użytkownika z pracownikiem/konsultantem Usługodawcy lub Sprzedającego, w tym poprzez Infolinię, przez podmiot trzeci, są wykorzystywane wyłącznie w celu kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia pomocy Użytkownikowi.
 9. Usługodawca zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP Użytkowników odwiedzających Sklep Internetowy, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów Sklep Internetowy notuje najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego.
 10. Użytkownik może odwołać swoją zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, marketingowych w każdym czasie poprzez zmianę (odznaczenie) odpowiedniej opcji wyboru w ustawieniach jego Konta. W przypadku Użytkownika, który nie ma zarejestrowanego Konta, odwołanie zgody może nastąpić telefonicznie poprzez kontakt z Infolinią.
 11. Usługodawca zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania ze Sklepu Internetowego. Usługodawca zapewnia, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące Użytkowników.
 12. W reklamach zamieszczanych w Sklepie Internetowym mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, mające na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowej. Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.  

 

IV. Prawo dostępu do danych osobowych

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem Ustawy o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 2. Z chwilą zaakceptowania przez Użytkownika Zamówienia zmianie nie podlegają dane użyte w celu złożenia Zamówienia, w tym wystawienia dokumentu księgowego. Zmianie nie podlegają dane zbierane automatycznie.
 3. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonywać po zarejestrowaniu się, a następnie zalogowaniu w Sklepie Internetowym przy użyciu Hasła oraz Loginu. Usługodawca oraz Sprzedający zastrzegają sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.  

 

V. Zabezpieczenie danych osobowych
 1. Usługodawca, Sprzedający oraz podmioty trzecie jako administratorzy danych osobowych stosują środki techniczne oraz organizacyjne niezbędne do ochrony danych wymagane Ustawą o ochronie danych osobowych, w szczególności zabezpieczają dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
 2. Użytkownik zobowiązany jest we własnym zakresie odpowiednio zabezpieczyć Hasło przed ujawnieniem osobom trzecim.
 3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność i ryzyko związanie z ujawnieniem Hasła osobom trzecim (także na skutek nieodpowiedniego zabezpieczenia Hasła przed dostępem osób trzecich) lub umożliwienie im korzystania z jego Konta w inny sposób.
 4. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Usługodawcę oraz Sprzedającego o korzystaniu z jego Konta przez osoby nieupoważnione lub o wszelkich innych stwierdzonych przez Użytkownika naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem ze Sklepu Internetowego.

VI Wyłączenie odpowiedzialności
 1. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub produktów innych podmiotów niż Usługodawca oraz Sprzedający, które zostały zamieszczone w Sklepie Internetowym komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu celu handlowego.
 2. Usługodawca nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których Usługodawca przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Sklepu Internetowego, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Sklepu Internetowego oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. W takim wypadku znajdzie zastosowanie pkt. VIII. 3 niniejszej Polityki Prywatności.  


VII Kontakt
 1. Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityk ą Prywatności prosimy kierować na adres Usługodawcy wskazany w Regulaminie Sklepu Internetowego.  


VIII Postanowienia końcowe
 1. Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 21 marca 2013 r.
 2. Zasady określone w Polityce Prywatności podlegają prawu polskiemu.
 3. Usługodawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Polityki Prywatności w przypadku zaistnienia: (a) okoliczności Siły Wyższej, (b) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną lub transakcji zawieranych na odległość, (c) zmiany oferty Sklepu Internetowego dotyczącej usług lub zmiany oferty Sprzedających zamieszczanej na stronie Sklepu Internetowego, z zastrzeżeniem że zmiany Polityki Prywatności mają na celu dostosowanie treści Polityki Prywatności do oferty i jej warunków. Usługodawca powiadomi Użytkownika o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany Usługodawcy przez Użytkownika.. Usługodawca powiadomi Użytkownika o każdorazowej zmianie Polityki Prywatności, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany Usługodawcy przez Użytkownika (wskazany w danych rejestracyjnych wprowadzonych przez Użytkownika). Użytkownicy i Kupujący będą związani postanowieniami nowej Polityki Prywatności, o ile nie wypowiedzą Polityki Prywatności w terminie trzydzieści (30) dni od dnia ich powiadomienia o zmianie Polityki Prywatności. Zmiana Polityki Prywatności, w zakresie, w jakim jej postanowienia stosują się do Umów Sprzedaży, lub umów świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar, nie zmienia treści Umów Sprzedaży zawartych przed zmianą Polityki Prywatności oraz w związku z Zamówieniami, które zostały złożone przed zmianą Polityki Prywatności.

 

ZAPRASZAMY DO NASZEGO SKLEPU

Zwrotowi nie podlega koszt dostawy produktu do firmy MedMid Monika Burny (adres powyżej)